حضور محصولات امنیتی - نظارتی شرکت توسعه داده پردازی سپنتا در نمایشگاه ایپاس 2019

1398/07/18
حضور محصولات امنیتی - نظارتی شرکت توسعه داده پردازی سپنتا در نمایشگاه ایپاس 2019

شرکت توسعه داده پردازی سپنتا به عنوان نماینده رسمی نرم افزارهای نظارت و پایش تصویری کمان، در ایپاس 2019 حضور یافت. معرفی نرم افزار  پایش تصویر ایرانی شیردال در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایپاس، افتخاری شد تا میزبان بزرگانی همچون  سرتیپ پاسدار سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا و دیگر عزیزان و بازدید کنندگان باشیم.

حضور محصولات امنیتی - نظارتی شرکت توسعه داده پردازی سپنتا در نمایشگاه ایپاس 2019
حضور محصولات امنیتی - نظارتی شرکت توسعه داده پردازی سپنتا در نمایشگاه ایپاس 2019