نرم افزار مدیریت تصاویر شیردال

نسخه پویا

– فدریشن،
– اتصال همزمان یک یا چند کلاینت (یا کاربر) به یک یا چند سرور
– امکان معماری ارتباط بین سازمانی در دسترسی به دوربین ها با لحاظ مجوز دسترسی ها
– مدیریت دسترسی به سرورها و کلاینت ها بصورت متمرکز
-همراه با قابلیت های پردازش تصاویر

دوربین نامحدود / سرور نامحدود / دسترسی هرمی به تصاویر
ویژه سازمانهای Enterprise

دریافت کاتالوگ 1 دریافت کاتالوگ 2