داشبورد در سامانه crm
مدیریت فروش و پیش فاکتورها در نرم افزار crm سپنتا
مدیریت پروژه و زمانبندی کارها در نرم افزار crm سپنتا
CRM سپنتا با هوشمند سازی روال اداری شرکت و فرآیند فروش و ایجاد سبک جدیدی از مدیریت و فروش ارتباط شما با کارمندان و مشتریان را متحول کرده و بهره وری شما را افزایش میدهد.


فروش به مشتری پایان کار نیست. بلکه شروع مسئولیت شماست.


باید مشتریان فعلی از شما راضی و خشنود باشند. برای ایجاد رضایت در مشتریان CRM سپنتا به شما کمک میکند:

  • مشتریان بتوانند از طریق نرم افزار درخواست های خود را به قسمت های مربوطه ی شرکت شما منتقل کرده و روند آن را پیگیری نمایند.
  • میتوانید قراردادهای پشتیبانی با مشتریان را مدیریت کنید و بدانید هر قرارداد چه زمانی باید تمدید شود؟
  • بدانید بیشترین مشکلات را چه نوع مشتریانی داشته اند؟
  • از وضعیت پیش فاکتورها و فاکتورهای ارسال شده باخبر شوید و بدانید چه زمانی و چه شخصی باید دوباره با مشتری پیگیری کند؟
  • بتوانید دقیق ترین مدیریت را نسبت به کار و جلب رضایت مشتریان خود داشته باشید.

نسخه دمو نرم افزار CRM را مشاهده کنید

اگر مایلید نرم افزار برای شما پرزنت شود و یا سوالی از کارشناسان فروش دارید با شماره 35075(031) تماس بگیرید.

قابلیتهای شاخص نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری