شرکت توسعه داده پردازی سپنتا با برخورداری از دانش فنی کارشناسان متخصص در زمینه نظارت تصویری و دانش و مهارت خود در سیستم های IP راهکارهایی نو، مدرن، متنوع وقابل انعطاف را برای سیستم های نظارت تصویری مبتنی بر شبکه ارائه می دهد.

اقدامات سپنتا در قالب مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری به شرح زیر می باشد:

بازدید و کارشناسی رایگان
تهیه RFP بر اساس اطلاعات موجود
جانمایی و کارشناسی محل نصب دوربین ها و دستگاه ها و تهیه پلان جانمایی
مشاوره و انتخاب نوع دوربین ها  دستگاه های مورد نیاز پروژه